gaál györgy, szegő katalin és szélyes éva
Bartók György életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Bartók György életmű-bibliográfiája
    év 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1947 1971 1973 1977 1978 1981 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  443 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 421-443

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Kötetek, tanulmányok és különnyomatok, cikkek, fordítások


Ifjúsági életünkről. Kolozsvári Egyetemi Lapok, 77-78.; 1902. 154-155., 1901

Elmélkedések az üdv evangéliumáról. Írta Ménégoz Jenő. Fordította ~. Erdélyi Protestáns Lap, 5. évf. 134-137, 145-147, 157-159, 168-170, 181-183., 1902

Elmélkedések az üdv evangéliumáról. Írta Ménégoz Jenő, a párizsi egyetemen a prot. teológiai fakultás tanára. A szerző engedelmével fordította ~. In: Lenyomat az EPL-ból. Kolozsvárt,. 79 l., 1902

Nemzetközi diákkongresszus és a hivatalos lap. Egyetemi Lapok, 6.évf. 240-241., 1902

Jegyzetek Schopenhauerről. Egyetemi Lapok, 6. évf. 5-7, 21-23., 1902

Schopenhauer és az akaratszabadság kérdése. Egyetemi Lapok, 7. évf. 164-166., 1903

Rendkívüli közgyűlést. Egyetemi Lapok, 80., 1903

Tarpatak. Egyetemi Lapok, 90., 1903

A káté. Tanulmány a theologia pastoralis köréből. Eugen Menegoz után ~. Erdélyi Protestáns Lap, 6. évf. 414-415, 427-428, 440-441, 452., 1903

Emlékbeszéd Deák Ferenc felett. In: Acta Reg. Scient. Universitatis Claud. Francisco-Josephinae. Beszédek, Fasc. II 57-73., 1904

A perzsa Mithra-vallás és a keresztyénség. Protestáns Szemle, 16. évf. 103-110., 1904

Jakab levele. Theologiai Szaklap, 3. évf. 5-20, 105-124., 1905

Schopenhauer erkölcstana. Protestáns Szemle, 17. évf. 321-326, 373-390., 1905

Németországi levelek. Erdélyi Protestáns Lap, 401-402. 1906. 8-9, 60-61, 148-149, 193-194., 1905

Németországi levelek. Stief Jenő és Társa, Kolozsvár, 52. l. 1906

Paedagogiai kérdések. Erdélyi Protestáns Lap, 362-363, 371-373., 1906

Az akaratszabadság problémája. Stein János m. Királyi Egyetemi Könyvkereskedése, Kolozsvár,. 118 l., 1906

Babyloni nyomok az új testamentumban. Erdélyi Protestáns Lap, 3-4, 11-12, 18-19, 27-29., 1907

Az akaratszabadság problémája és a büntetőjog. Erdélyi Múzeum, 209-224, 286-295., 1907

Az akaratszabadság problémája és a büntetőjog. Stief Jenő Ny. [Különnyomat] Kolozsvár,. 28 l., 1907

A legújabb összefoglaló vallástörténelem. Protestáns Szemle, 19. évf. 395-403., 1907

Az őskeresztyénség és a szociális kérdés. Protestáns Szemle, 20. évf. 213-220, 289-297., 1908

A keresztyénség és a szocializmus. Protestáns Szemle, 20. évf. 580-587., 1908

Jakab levele. Tanulmány az őskeresztyén irodalom köréből. Kolozsvár,. 96. l., 1908

Adalékok a magyar philosophia történetéhez. Mihályi Károly élete és philosophiája. Athenaeum, 18. évf. I-II. sz. 122-161; III sz. 241-275., 1909

Kálvin mint paedagogus. Protestáns Szemle, 21. évf. 168-182., 1909

Kálvin mint nevelő. In: A nagyenyedi református Bethlen-Kollégium Értesítője az 1908-1909-ik iskolai évről 25-40. 1909

Kálvin mint nevelő. [Különnyomat] Nagyenyed,. 16 l., 1909

Természet és társadalom (Prolegomena egy leendő szociológiához). Magyar Társadalomtudományi Szemle, 2. évf. 421-446., 1909

Az új-szövetségi görögség nyelvtana. In: Tanítványai számára írta ~. Kézirat gyanánt. Kiadja a kolozsvári Ref. Theol. Fakultás "Theologus Kör"-e. [Kolozsvár]. 72+III. l., 1909

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tamás Gáspár Miklós életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék